Balustrada BHP

Balustrady w Kontekście Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Balustrady są nieodłącznym elementem środka ochrony zbiorowej na placach budowy oraz w różnych innych miejscach, gdzie bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywają kluczową rolę. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych precyzyjnie określa rolę balustrad i ich znaczenie w zapewnieniu odpowiednich standardów ochrony pracowników oraz osób przebywających w otoczeniu placów budowy.

Balustrada BHP w Różnych Kontekstach

Balustrady mają szerokie zastosowanie i pełnią różnorodne funkcje na placach budowy i w innych miejscach pracy. Poniżej przyjrzymy się różnym aspektom i zastosowaniom balustrad.

1. Ochrona na Stanowiskach Pracy

Balustrady stanowią podstawowy środek ochrony pracowników na stanowiskach pracy. Stosuje się je w miejscach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci pracownika. W takich sytuacjach balustrady stanowią barierę ochronną, która zapobiega upadkom i zwiększa bezpieczeństwo pracy.

2. Zabezpieczanie Dróg Komunikacyjnych

Na placach budowy i w innych miejscach pracy często istnieją ścieżki i drogi komunikacyjne, które pracownicy oraz pojazdy lub maszyny wykorzystują. Balustrady mogą służyć do zabezpieczenia tych dróg, zapewniając ochronę przed upadkami na skarpy lub w innych niebezpiecznych obszarach.

3. Balustrada BHP Ochrona Krawędzi i Otworów w Ścianach i Stropach

Balustrady pełnią również istotną rolę w zabezpieczaniu krawędzi budynków oraz otworów w ścianach i stropach. Bez odpowiedniej ochrony, pracownicy i inne osoby mogą narażać się na ryzyko upadku lub wpadnięcia do otworu. W takich przypadkach, balustrady skutecznie zapewniają ochronę.

4. Ogrodzenie Stref Niebezpiecznych

W niektórych sytuacjach istnieją strefy na placu budowy lub w innych miejscach, które są szczególnie niebezpieczne. Mogą to być np. obszary, gdzie prowadzone są prace z wykorzystaniem maszyn lub substancji chemicznych. Balustrady służą do ogrodzenia tych stref i zapewnienia, że nikt nie przypadkowo nie wkroczy w obszar zagrożenia.

5. Zabezpieczanie Wykopów i Dołów

Balustrady również pełnią rolę w zabezpieczaniu wykopów, dołów i innych miejsc, gdzie prace wykonywane są na różnych poziomach terenu. Zabezpieczenie takich miejsc jest istotne, aby uniknąć groźnych upadków lub osunięć ziemi.

Konstrukcja Balustrad BHP

Balustrady zwykle składają się z dwóch głównych elementów: deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m oraz poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Deska krawężnikowa stanowi niską barierę, która ma na celu zapobieganie upadkom. Poręcza ochronna znajduje się na wyższym poziomie i dodatkowo chroni przed upadkiem, jednocześnie ułatwiając pracownikom utrzymanie równowagi.

Zabezpieczanie Przestrzeni Między Deską Krawężnikową a Poręczą

Należy zwrócić uwagę, że konieczne jest właściwe wypełnienie przestrzeni między deską krawężnikową a poręczą, aby zapewnić skuteczną ochronę pracowników przed upadkiem z wysokości. Istnieją różne metody i materiały, które można zastosować do wypełnienia tej przestrzeni, takie jak siatki, blachy lub inne materiały ochronne.

Właściwa Konserwacja i Utrzymanie Balustrad

Regularna kontrola stanu balustrad i ich konserwacja to niezbędny element dbałości o bezpieczeństwo na placu budowy. Uszkodzone balustrady nie spełniają swojej roli w ochronie przed upadkiem. Zgodnie z przepisami i normami, balustrady są obowiązkowe w miejscach z ryzykiem upadku. Ich konstrukcja i utrzymanie są kluczowe dla ochrony pracowników i innych osób. Balustrady to symbol dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Praca na stanowisku zabezpieczonym balustradą. Zdjęcie udostępnione przez firmę Assecuro

Rozporządzenie określa jedynie wymiary balustrady, nie zawierając przepisów dotyczących jej wytrzymałości. Wymagania te są natomiast precyzyjnie określone w normie PN-EN 13374 która jest zatytułowana „Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków inaczej mówiąc Opis techniczny wyrobu i metody badań”. W praktyce wielu producentów zabezpieczeń stosuje tę normę jako wytyczną przy projektowaniu swoich rozwiązań.

Wspomniana norma klasyfikuje tymczasowe systemy zabezpieczeń krawędzi na podstawie pochylenia terenu i wysokości potencjalnego upadku. Klasa urządzenia zależy od tych czynników i jest ściśle określona, co pozwala na precyzyjną ocenę jego skuteczności i wytrzymałości. Przestrzeganie tych klasyfikacji i norm jest kluczowym aspektem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na placach budowy oraz innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko upadku z wysokości.

Klasa A


System odporny na statyczne obciążenia odgrywa kluczową rolę jako środek ochrony dla osób, które opierają się o ten system lub wykorzystują go jako pochwyt podczas przechodzenia wzdłuż niego. W przypadku, gdy osoba porusza się w kierunku systemu lub nagle upada w jego kierunku, szybie działanie systemu działa jako niezawodna bariera ochronna, istotnie zmniejszając ryzyko potencjalnych obrażeń lub wypadków. Jest to istotny element dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz innych osób, które korzystają z tego rodzaju zabezpieczenia. Bezpieczeństwo i skuteczność tego systemu są niezwykle istotne, dlatego konstrukcja i utrzymanie systemu odpornego na statyczne obciążenia muszą być dokładnie przemyślane i kontrolowane.

Klasa B


System odporny na statyczne i dynamiczne obciążenia pełni kluczową rolę w zapobieganiu spadaniu osoby, która zsuwa się po powierzchni pochyłej. W sytuacjach, gdy osoba znajduje się na takiej powierzchni i zachodzi ryzyko spadku, system ten działa jako niezawodna bariera ochronna. Bezpieczeństwo i skuteczność tego systemu są niezwykle istotne, dlatego jego konstrukcja i utrzymanie muszą być dokładnie przemyślane i kontrolowane. System ten stanowi nie tylko środek ochrony, ale także pewność, że osoba niebezpiecznie zsuwająca się zostanie skutecznie zatrzymana przed upadkiem.

Klasa C


System odporny na wysokie obciążenia dynamiczne osób spadających na stromych powierzchniach. Powinien on nie tylko hamować ale głównie amortyzować siłę upadku.

Zasady BHP w budownictwie wykres

Zobacz definicję BHP

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *