Najwcześniej w połowie 2014 roku w życie ma wejść nowa ustawa Prawo budowlane. Zmiany dotyczyć będą głównie budownictwa jednorodzinnego. Przed wejściem w życie, ustawa zostanie jeszcze wyłożona do konsultacji społecznych. Jakie zmiany planuje się w nowej ustawie Prawo budowlane.

Znowelizowana ustawa Prawo budowlane ma nam ułatwić proces budowlany. Zmniejszy się liczba procedur wymaganych do rozpoczęcia budowy, jednocześnie skróci się okres oczekiwania na możliwość rozpoczęcia robót budowlanych. Projekt nowej ustawy trafił już do Rządowego Centrum Legislacji, a na początku 2014 roku dalsze prace prowadzone będą w Komitecie Stałym Rady Ministrów.

Ustawa Prawo Budowlane – jakich zmian się spodziewać?

Brak pozwoleń na budowę w przypadku domów jednorodzinnych – to chyba najbardziej rewolucyjna zmiana, na jaką należy zwrócić uwagę w nowej ustawie Prawo budowlane. To uproszczenie musiało zostać poparte pewnymi ograniczeniami. Projektowany dom nie może powodować ograniczeń w zabudowie działki sąsiada. Budynek nie może również negatywnie oddziaływać na środowisko. Ta zmiana ma pozwolić inwestorom zaoszczędzić nieco czasu i pieniędzy. Urzędnicy również na tym skorzystają – zmniejszy się liczba procedur, a co za tym idzie do wypełnienia będzie mniej papierów.

Pozwolenie na budowę domów jednorodzinnych w nowej ustawie Prawo budowlane, zostanie zastąpione przez zwykłe zgłoszenie budowy złożone wraz z projektem budowlanym. Dokumenty te dostarczymy do urzędu administracji architektoniczno – budowlanej. Złożony w urzędzie projekt musi uwzględniać wytyczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Po zgłoszeniu budowy należy odczekać 30 dni – w tym czasie starosta może złożyć sprzeciw i nie wyrazić zgody na rozpoczęcie robót budowlanych. Zgoda może nie zostać wydana jeżeli złożony projekt nie spełnia wyżej opisanych wymogów. Starosta negatywnie odniesie się do naszego zgłoszenia również w przypadku, kiedy trafią do niego pisma od właścicieli sąsiednich działek. W nowej ustawie Prawo budowlane, interes sąsiadów jest bardzo ważny.

Zlikwidowane zostanie pozwolenie na użytkowanie. Zastąpi je zwykłe zawiadomienie o zakończeniu budowy. Ta zmiana dotyczy nie tylko domów jednorodzinnych, ale także warsztatów rzemieślniczych, myjni samochodowych, czy stacji obsługi pojazdów.

Prawo budowlane a pozostałe obiekty

Domy jednorodzinne dołączyły do puli obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Pozostałe obiekty nadal do rozpoczęcia prac budowlanych potrzebować będą prawomocnego pozwolenia na budowę. Jednak i w tej grupie obiektów znajdą się pewne uproszczenia. Proces budowlany ulegnie znacznemu skróceniu. Nowy system procedury budowlanej zostanie skrócony o około 120 dni, a liczba procedur zmniejszy się z 29 na 24. W tym wypadku pozwolenie na budowę ma zostać wydane w ciągu 181 dni.

Uproszczeniu mają ulec formalności dotyczące samego projektu budowlanego. Obecnie jego znaczną część zajmować muszą wstępne umowy podpisane z dostawcami energii, wody, czy ciepła. Nowa ustawa Prawo budowlane znosi obowiązek dołączania tego typu umów do projektu budowlanego. Dodatkowo inwestor nie musi składać w urzędzie terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Nowa ustawa Prawo budowlane ma ułatwić życie zarówno urzędnikom, jak i inwestorom. Jednak wprowadzenie nowego prawa na pewno wiązać się będzie z pewnym bałaganem i dezorientacją, dlatego lepiej zawczasu przygotować się na przyszłoroczne zmiany.

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *